Schoolraad

De schoolraad heeft wettelijke advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal, niet personeelsgebonden, onderwijsaangelegenheden.
Hij is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van ouders en personeel.

De directeur van de school heeft geen stemrecht maar zal steeds met raadgevende stem aanwezig zijn tijdens de vergaderingen.

 

Samenstelling:

Ouders:

Sylvie Thomas (secretaris)
Yves Vanberghen (voorzitter)
Peter Ercken
Valentijn De Smedt

Leerkrachten:

Cornelissen Anja
Marianne Taes
Ann Vranken
 

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad vindt u hier.